Eye Movement Desensitization and Reprocessing

E.M.D.R. is een kort durende therapievorm. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van E.M.D.R. Uit de resultaten blijkt dat mensen goed op E.M.D.R. reageren. Na verloop van tijd zijn de gunstige effecten zelfs nog beter geworden dan na afloop van de therapie.

Vaak zijn mensen al na enkele sessies van hun klachten bevrijd, zeker bij enkelvoudige trauma. Bij meervoudige getraumatiseerde zullen meerdere sessies nodig zijn.

De procedure

De therapeut zal vragen om geconcentreerd aan het angstige beeld van de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. Dit geschied in combinatie met een afleidende stimulans, doorgaans zal dat de hand van de therapeut zijn,die op ongeveer 30cm afstand voor het gezicht langs heen en weer beweegt, terwijl de ogen van de cliënt deze beweging volgt.

Een andere andere methode gebeurt door middel van een koptelefoon waarbij “klikjes” afwisselend rechts en links worden aangeboden, of afwisselende tikjes tegen de knie. Na elke set wordt even gepauzeerd, waarbij de therapeut de persoon vraagt wat er naar boven komt.

De E.M.D.R. procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden opgang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De persoon wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. De aangeboden sets van oogbewegingen, tikjes of geluiden zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinneringen haar kracht en emotionele lading verliest. Ze voelt lichter of afstandelijker. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze vager, kleiner of slechts met moeite nog op te roepen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder
bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds minder een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon. Ze wordt als het ware opgenomen in de doorlopende autobiografie van de betrokkene.

E.M.D.R. werkt hoogstwaarschijnlijk omdat de beschreven bilaterale stimulatie de droomfase imiteert. Tijdens ons waakbewustzijn benutten we slecht een 12% van onze neuronale netwerken, tijdens de droom echter een 96%. De droom tracht op een onbewust niveau nieuwe informatie en ondergane emoties te integreren in de neurale netwerken. Bij getraumatiseerde personen, mislukt deze magische bewerking: Hoewel er meer gedroomd wordt, schiet de betrokkene steeds wakker door de beladen inhoud van de droom. Nachtmerries bij vrouwen zijn vaker angstig van aard en bij mannen soms ook heftig agressief, wat de uiteindelijke integratie verhinderd.

Menu